Egzamin z przedmiotu Prawo handlowe

The exam space will be available from 2022.06.22 14:50 to 2022.06.22 16:00

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Prawa człowieka i obywatela

The exam space will be available from 2022.03.01 15:50 to 2022.03.01 16:15

Socjologia prawa - studia stacjonarne (egzamin w terminie poprawkowym)

The exam space will be available from 2022.02.28 11:00 to 2022.02.28 14:00

Socjologia prawa - studia niestacjonarne (egzamin w terminie poprawkowym)

The exam space will be available from 2022.02.28 16:00 to 2022.02.28 19:00

Egzamin z przedmiotu Prawo rodzinne i spadkowe - termin poprawkowy

The exam space will be available from 2022.02.28 18:50 to 2022.02.28 20:00

Egzamin z przedmiotu Doktryny Polityczno-Prawne - 2.02.2022 r., g. 11:00

The exam space will be available from 2022.02.02 10:50 to 2022.02.02 12:00

Egzamin, analogicznie do wersji tradycyjnej, będzie podzielony na trzy części: 1. Test jednokrotnego wyboru, 2. Pytania otwarte, 3. Esej.  Wskazane części będą aktywne w przestrzeni egzaminacyjnej do uzupełniania przez Państwa jedna po drugiej, przez określony czas tj. 1. Test: 10 min (dostępny w godz. 11:00 – 11:10), 2. Pytania otwarte: 20 min. (dostępne w godz. 11:12 – 11:32), 3. Esej 20 min. (dostępny w godz. 11:34 – 11:54). W części 2. Pytania otwarte zostanie również udostępniona przestrzeń na wpisanie deklaracji co do przeliczenia oceny z ćwiczeń na punkty za esej. Osoby, które chcą przeliczyć ocenę z ćwiczeń na punkty za część 3. proszone są wpisanie takiej deklaracji podczas uzupełniania części 2. Egzaminu. Osoby, które złożą deklarację o przeliczeniu oceny z ćwiczeń na punkty z eseju mogą zakończyć egzamin i nie rozpoczynać części 3.

Następująca ilość punktów otrzymanych ze wszystkich trzech części egzaminu odpowiada ocenom:

15-17 pkt.           - dostatecznie

18-20 pkt.           - dostatecznie plus

21-23 pkt.           - dobrze

24-25 pkt.           - dobrze plus

26 i więcej          - bardzo dobrze

Egzamin z przedmiotu Prawa człowieka i obywatela - 4.02.2022 r., g. 15:30

The exam space will be available from 2022.02.04 15:20 to 2022.02.04 15:50

Egzamin z przedmiotu Prawa człowieka i obywatela - 4.02.2022 r., g. 14:00

The exam space will be available from 2022.02.04 13:50 to 2022.02.04 14:20

Egzamin z przedmiotu Socjologia prawa

The exam space will be available from 2022.02.08 11:50 to 2022.02.08 14:00

Egzamin z przedmiotu Prawo rodzinne i spadkowe

The exam space will be available from 2022.02.03 18:50 to 2022.02.03 20:00