Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego

The exam space will be available from 2022.03.02 10:20 to 2022.03.02 11:30

Prawo administracyjne

The exam space will be available from 2022.02.25 14:50 to 2022.02.25 16:00

Ustrój samorządu terytorialnego

The exam space will be available from 2022.02.28 09:50 to 2022.02.28 11:00

Exam additional informations

Egzamin składa się z pytań testowych jednokrotnego wyboru, pytań egzaminacyjnych, w których należy ocenić zgodność z prawem odpowiedzi oraz pytań egzaminacyjnych otwartych, przejście do następnego pytania uniemożliwia powrót do pytań poprzednich, czas trwania egzaminu 30 minut.

Wstęp do nauki o państwie i prawie oraz podstawy prawoznawstwa

The exam space will be available from 2022.03.03 11:50 to 2022.03.03 13:00

Exam additional informations

Egzamin zdalny z przedmiotu Wstęp do nauki o państwie i prawie oraz podstawy prawoznawstwa odbędzie się 3/02/2022, 11:30 pod adresem https://kampus-egzaminy2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=553. Egzamin składa się z pytań - testowych, jednokrotnego wyboru oraz pytań, w których należy uzupełnić wykropkowane pola właściwymi odpowiedziami. Przejście do następnego pytania uniemożliwia powrót do poprzednich pytań. Łącznie na udzielenie odpowiedzi mają Państwo 40 minut.

Prawo pracy

The exam space will be available from 2022.02.02 09:50 to 2022.02.02 11:00

Egzamin z przedmiotu Mikroekonomia

The exam space will be available from 2022.03.01 14:50 to 2022.03.01 16:20

Instytucje i źródła prawa UE

The exam space will be available from 2022.01.25 17:30 to 2022.01.25 18:30